Barcelona
Νοεμβριος 2019

Εταίρος  : Moveu

Δικαιούχοι:

 Μαθητές  του Επαγγελματικού Λυκείου από

το  Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος


Η παιδαγωγική ομάδα του ΕΚ ΘΗΒΑΣ έχοντας εντοπίσει τις ανάγκες του οργανισμού της έχει εκπονήσει ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης. Επίσης  η παγκοσμιοποίηση μαζί με την οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας έχει καταστήσει το εργασιακό περιβάλλον των νέων απολύτως ανταγωνιστικό, και απαιτητικό στην  απόκτηση δεξιοτήτων σε καινοτόμες πρακτικές και επιχειρηματικές δράσεις. Με γνώμονα το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο οργανισμός μας πρότεινε  το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας με τίτλο: Ποτά με χαμηλό ή μηδενικό αλκοολικό βαθμό: η καινοτόμα τάση στη σύγχρονη ποτοποιία. Στο συγκεκριμένο σχέδιο συμμετείχαν 16 μαθητές του τομέα γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος με 2 συνοδούς καθηγητές και υλοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η ηλικία τους ήταν από 16 έως 19 χρονών. Όλοι φοιτούν στον τομέα Γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος του σχολείου μας στην Β και Γ τάξη. Όλοι οι μαθητές διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θηβαίων, στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλές γεωργικές επιχειρήσεις. Επίσης πολλοί μαθητές έχουν ως στόχο να ασχοληθούν μελλοντικά με τον τομέα της τεχνολογίας ποτών και την αμπελοκαλλιέργεια. Έτσι με τις καινοτόμες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στον τομέα των ποτών χωρίς αλκοόλ θα έχουν καλύτερη μελλοντική επαγγελματική επιτυχία. Οι μαθητές που  συμμετείχαν  στο πρόγραμμα κινητικότητας  επιλέχθηκαν με κριτήριο τις γνώσεις τους στο αντικείμενο, την επιθυμία να καταρτιστούν εκτός Ελλάδας, την προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικές συνθήκες, το ενδιαφέρον τους για το γνωστικό αντικείμενο του σχεδίου, τη λήψη πρωτοβουλιών για θέματα που άπτονται της σχολικής εκπαίδευσης τους αλλά και εξωσχολικά, όπως επίσης και τη συνέπειά τους. Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν  η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Βασικός σκοπός του σχεδίου κινητικότητας ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων με την κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ και η επαγγελματική κατάρτιση τους σε καινοτόμα προϊόντα ποτοποιίας με πολύ χαμηλό ή μηδαμινό αλκοολικό βαθμό, τα οποία πρωταγωνιστούν στις αγορές του εξωτερικού ικανοποιώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις,  Επιμέρους στόχοι ήταν η  ανάπτυξη της εξωστρέφειας του οργανισμού μας μέσω της επαφής των συμμετεχόντων με φορείς εκπαίδευσης και εργασίας στο εξωτερικό, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνείδησης, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας των συμμετεχόντων, και η ενίσχυση προσωπικών χαρακτηριστικών τους όπως η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η επιχειρηματικότητας κ.α .Επιπλέον στόχοι του σχεδίου ήταν η δημιουργία επαγγελματικής συνείδησης, η απόκτηση εξειδικευμένων και πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο της σύγχρονης ποτοποιίας και σε όλα τα στάδια παραγωγής ποτών χωρίς αλκοόλ, και η  ανάπτυξη συνείδησης για τη σπουδαιότητα κατανάλωσης ποτών χωρίς αλκοόλ ως βασικός παράγοντας πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.Οι δραστηριότητες του προγράμματος  ήταν επισκέψεις σε επιχειρήσεις παραγωγής μπύρας και κρασιού στις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν και να ασκηθούν σε όλα τα στάδια παραγωγής ποτών χωρίς αλκοόλ.


Επίσης το πρόγραμμα περιείχε και δραστηριότητες θεωρητικής κατάρτισης στο αντικείμενο της παραγωγής ποτών χωρίς αλκοόλ και στην ιστορία της Ισπανίας, όπως και επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Βαρκελώνης και της Τζιρόνας. Συγκεκριμένα οι μαθητές παρακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα στον χώρο του φορέα υποδοχής και προετοιμάστηκαν για να αποκομίσουν τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των τεχνικών επισκέψεων και της πρακτικής άσκησης.


Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης και άσκησης στις ζυθοποιίες Barcelona Beer Company, στην Estrella Damn, στην Moritz, στην Mahou-San Miguel, και στην Edge Brewing. Ακολούθως έγιναν επισκέψεις μελέτης σε μεγάλα οινοποιία της περιοχής Penedes που παράγουν προϊόντα ονομασίας προέλευσης και κρασί χωρίς αλκοόλ όπως η Torres, η Codorniu, το καταλανικό ινστιτούτο οίνου και η Ισπανική Ομοσπονδία Οίνου.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το ναυτικό μουσείο, του μουσείο Πικάσο, το ενυδρείο, και το πάρκο Guel.

Μετά την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας  οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες που αφορούν όλα τα στάδια  παραγωγής μπύρας και κρασιού χωρίς ή με χαμηλό βαθμό αλκοόλ, πιστοποιήθηκαν  για τις γνώσεις τους από τον οργανισμό υποδοχής και το Europass.

Βελτίωσαν το βιογραφικό τους και τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην Αγγλική και Ισπανική  γλώσσα.

Έμαθαν για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και βελτίωσαν τις προσωπικές δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση, η συνεργατικότητα, η ομαδική εργασία, και η υπευθυνότητα.

Επίσης ανέπτυξαν επιχειρηματική σκέψη γνωρίζοντας καινοτόμες επαγγελματικές τεχνικές, για την επαρκή ανταπόκριση στις προκλήσεις που εγείρονται στις δυναμικά μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και αφορούν στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Τέλος οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιήθηκαν  στην  κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα ο αντίκτυπος για την ομάδα-στόχο ήταν πολύ θετικός.

Συγκεκριμένα, η  εκπαιδευτική κοινότητα υιοθέτησε καινοτόμες και βελτιωμένες πρακτικές τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτικούς, οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί καθηγητές απέκτησαν γνώσεις που τις μετέφεραν στη σχολική κοινότητα και την  τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Επίσης  το πρόγραμμα σπουδών της τεχνολογίας τροφίμων εμπλουτίστηκε με την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών που αποκτήθηκαν με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της κινητικότητας. Οι  εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι περισσότερο πρόθυμοι συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες, οι μαθητές βελτίωσαν τις γλωσσικές και γνωστικές τους δεξιότητες, το ΕΚ ΘΗΒΑΣ παρέχει εκπαίδευση που συνδέεται  με την καινοτομία και τις νέες αγορές σε Διεθνές-Ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος, ο οργανισμός μας με την καμπάνια που δημιούργησε θα βοηθήσει στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται με την κατανάλωση αλκοόλ και έτσι θα βελτιώσει το κοινωνικό του προφίλ.

Αποτελεσματα :

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης είχε ως αποτέλεσμα την εξωστρέφεια του  EΚ ΘΗΒΑΣ ,και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ανάπτυξη της ιδέας ότι κάθε κοινωνία, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός συνόλου το οποίο δεν είναι μόνο τοπικό ή εθνικό αλλά και υπερεθνικό-διεθνές.

Την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και τη επιχειρηματικότητα, την προώθηση της τεχνογνωσίας για όλα τα στάδια παραγωγής ποτών χωρίς ή με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ, η οποία ανθίζει στην Ισπανία και μπορεί να φέρει αρκετά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο .

Την ένταξη στην ζωή των νέων των ποτών χωρίς αλκοόλ, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής τους και τα τροχαία ατυχήματα .

Την σύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι οι επιδόσεις της χώρας μας στην καινοτομία είναι χαμηλές σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς κατατάσσεται στο τρίτο κατά σειρά από τα τέσσερα αξιολογικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 

 

@ Girona

Συνδεσμοι
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δειτε στο YouTube  :   Βίντεο των Δραστηριοτήτων             Αλκοόλ και Οδήγηση...

ΕΚ Θήβας