δικτυο ΤΟΠΙΚΗΣ ιστοριας

«Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας»


ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΤο Δίκτυό μας εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/ 18939 /Δ2/6-2-2017), κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 3/19-01-2017 Πρακτικό του Δ.Σ.). Λειτουργεί υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου Φιλόλογων Ν. Βοιωτίας Ευστράτιου Μαϊστρέλλη  και συμμετέχουν ήδη 19 σχολεία της  ΔΔΕ Βοιωτίας.

Στόχος μας είναι, αφού μελετήσουμε με τους/τις μαθητές/τριες μας το χώρο ή το μνημείο ή το μουσείο που επιλέξαμε, να προχωρήσουμε στο  σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με ποικίλες δραστηριότητες βιωματικού τύπου, ώστε να καθίσταται γόνιμη και δημιουργική μια  διδακτική επίσκεψη στο συγκεκριμένο χώρο.Eikona Edo