Εργαστηριακό Κέντρο Θήβας:

Δευθυνση : 2 Χιλ . Οδου Θηβας – Χαλκιδας

32 200 Θηβα

Τηλ . 22620 89366 –  Φαξ . 22620 89466

eMail : sekthivas-at- sch.gr

 

Διευθυνση

Διευθυντής     :  Νικόλαος Ευθυμίου , Μηχανολόγος ΠΕ82

Υποδιευθυντής :

 

Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηρίων

Μηχανολογίας   :  Μαρίνης Αγγελής  ,Μηχανολόγος- ΠΕ82

Ηλεκτρολογίας  :  Γερονικολός Σπυρίδων ,Ηλεκτρολόγος ΤΕ01.06

Πληροφορικής   :   Νικόλαος Γιαννακός ,Πληροφορικής ΠΕ86

Γεωπονίας         :   Πνευματικού  Σταυρούλα ,Τεχνολόγος Γεωπονίας ΠΕ88