Ο τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ στις 29-3-2018 πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στην εταιρεία PLANTAS Α.Ε που βρίσκεται στην περιοχή της Θήβας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν  για την λειτουργία γενικά μιας γεωργικής επιχείρησης και ειδικότερα για την λειτουργία μιας επιχείρησης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, για τις ειδικές συνθήκες καλλιέργειας φυτών σε θερμοκήπιο (υποστρώματα, περιβαλλοντικές συνθήκες, εμβολιασμό λαχανικών κλπ) και για την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία των προϊόντος .