Ημερίδα  Διάδοσης  Αποτελεσμάτων  ERASMUS+

Πρόγραμμα Αρχικής  Επαγγελματικής Κατάρτισης

2016? 1?EL01?KA102?022978

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κινητικότητας παρουσιάζουν τις εμπειρίες  τους .

Παρουσιάζουν  με λεπτομέρειες  το πρόγραμμα κατάρτισης  και τα εξειδικευμένα σεμινάρια που παρακολούθησαν . Λεπτομερείς για το πρόγραμμα στον σύνδεσμο που ακλουθεί .

http://www.sekthivas.mysch.gr/euprgs/erasmus16/index.htm

Afisa-EK

Photo-1