Δίκτυο Ιστορίας της Βοιωτίας .

«Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας»

Την τρέχουσα σχολική χρονιά (2016-2017) δημιουργήθηκε και  λειτουργεί στο νομό μας το Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας με θέμα: «Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας». Το δίκτυο είναι υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου Φιλόλογων Ν. Βοιωτίας Ευστράτιου Μαϊστρέλλη  και συμμετέχουν ήδη 19 σχολεία της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού. Το Δίκτυό μας εγκρίθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/ 18939 /Δ2/6-2-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 3/19-01-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, και θα έχει διετή διάρκεια.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Θήβας συμμετέχει στο Δίκτυο  υποστηρίζοντας τη διαδικτυακή παρουσία του  Δικτύου. Εδώ  www.sekthivas.mysch.gr\dti\index.html μπορείτε να βρείτε τις Επιμορφωτικές Δράσεις του Δικτύου, τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο και κυρίως τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που έχουν υλοποιήσει σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του νομού μας.

dti