Το Εργαστηριακό Κέντρο και το ΕΠΑΛ Θήβας συνεργάστηκαν στην υλοποίηση του Σχεδίου δράσης ,στα πλαίσια του Έργου Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ,με τιτλο : ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- 3D ΣΧΕΔΙΑΣΗ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αντικείμενο του έργου είναι :

  1. Ανοικτές Τεχνολογίες –Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό –Αποθετήρια.
  2. Ελεύθερο & Ανοικτό Λογισμικό Σχεδίασης – Free Open Software.
  3. Ελεύθερο Υλικό Free Open Hardware.
  4. 3D Σχεδίαση – 3D Εκτύπωση.

Στο Σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την Περιγραφή και τα Παραδοτέα του Έργου .

https://mnae.noesis.edu.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%83-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b5%cf%83-3d-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7-3d-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%85/