Μια συμμαχία γνώσης και συνεργασίας σε όλα τα εκπαιδευτικά Θέματα που απασχολούν τα Εργαστηριακά Κέντρα ξεκίνησε το σχολικό έτος 2018-2019 .

Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μπορείτε να δείτε εδώ.